Avarijos tyrimas

Hole Mooring pipe Hull damage Hull damage Hull damage Bulb
Hole

Avarijos tyrimas yra vykdomas kai laivas patiria žalą nuo kontakto su kitu laivu ar objektu. Susidurimai gali yvykti kelionės, švartavimosi, inkaravimosi, manevravimo ar kitu metu. Šios inspkecijos tikslas ištriti aplinkybes kurios lėmė avariją, bei jos nustatyti jos mastą.